Skip to content

Hållbart arbetssätt

Företagets främsta “produkt” är Västsveriges fantastiska natur och kultur. Därför känns det viktigt att arbeta hållbart och att ge tillbaka.  Att bry sig om är ett förhållningssätt.  Att vara rädd om vatten, natur och miljö, inte minst klimatet, och arbeta i samklang med dem så långt det är möjligt. Att gynna det småskaliga, lokalt förankrade och att använda principer som leave no trace, take only photos and rubbish, d.vs. lämna bara fotspår och ta bara med foton och skräp. Företaget är också godkänt av kvalitetsmärkningen Nature’s Best, som 1 av 3 företag i Bohuslän.

Salta Guiden undviker att använda engångsmaterial,  framför allt engångsplast. Jag plockar ofta skräp medan jag paddlar, dyker och promenerar.  I Bohuslän finns Strandstädarkartan (app, hemsida) där man kan markera var städning behövs. Och var man själv städat så att Västkuststiftelsens båt kan komma och hämta skräp. Längs Kuststigen och andra kuststräckor/stränder finns brevlådor med strandsäckar – fritt fram att ta med en på sin vandring och samla skräp 🙂

Hållbara upplevelser

Salta guiden erbjuder guidade upplevelser och aktiviteter året runt, för grupper, konferenser och enskilda. Företaget arbetar dels med naturaktiviteter och erbjuder vandring, paddling och matupplevelser. Dels erbjuds kulturturism där en plats eller landskap upplevs och besökaren får en relation till platsen. Utöver egna turer görs guideuppdrag för resebyråer, besöksmål, boendeanläggningar, kryssningsfartyg och passagerarbåtar och för andra aktivitetsbolag. Salta Guidens upplevelser grundar sig i företagets ekoturismpolicy.

Bidrar till sysselsättning

Salta guiden erbjuder grupprogram med kvalitet till reseaktörer vilket får grupper att välja Västsverige som destination för sin resa. Därigenom genererar Salta guiden flerdagars hotellövernattning, besök hos restauranger och besöksmål samt sprider kunskap om Bohuslän/Dalsland. Gästerna samåker i buss eller med fartyg till Västsverige.

Hållbara samarbeten

Samarbete sker med företag som arbetar med hållbarhet och säsongens lokala råvaror valda med omsorg; exempelvis burfångade kräftor istället för trålade. Som turismföretagare vill jag gärna bidra till en levande landsbygd med året runt-öppna företag med lokala arbetstillfällen. Därför samarbetar jag med andra lokala företag på de platser jag guidar.  Jag väljer då företag med lokal förankring och lokalt anställda, och främst åretruntöppna företag. På så sätt stöds lokala företag och jag bidrar till en åretruntöppen plats, vilket är bra för invånarna och även för gästerna.

Salta Guiden är Godkänt Ekoturismföretag Inom Kvalitetsmärkningen Nature's Best. Här Visas Nature's Best Logotyp.

Vi är hållbarhetsgranskade - Nature's Best

Salta Guiden är godkänd ekoturismarrangör inom kvalitetsmärkningen Nature’s Best. Vi har genomgått granskningen och uppfyller dess högt ställda krav på hållbar och miljöanpassad verksamhet, med varsamhet för naturen. Vill du resa och uppleva på ett hållbart sätt – välj företag som arbetar med ekoturism. Läs gärna mer och inspireras av webbsidan för Nature’s Best. Salta guiden är medlem i Naturturismföretagen, där alla medlemmar arbetar för en hållbar utveckling av näringen.

I arbetet kan Salta Guiden göra hållbara val och bidra till en hållbar besöksnäring:

Naturguidning

 Vandring och paddling gör ett lågt avtryck på miljön. Grupperna är små för att undvika onödigt slitage på naturen. Principen är: ”lämna bara fotspår, ta bara foton och skräp med dig hem”. Inget engångsmaterial används. Företaget samarbetar med Västkuststiftelsen för att visa upp naturreservaten, sprida kunskap och glädje om vår natur. Att få fler att uppskatta och respektera naturen och de värden den står för. Salta guiden är medlem i Naturturismföretagen, där alla medlemmar arbetar för en hållbar utveckling av näringen.

Kulturguidning

Salta guiden erbjuder kulturguidning på ett antal orter i Bohuslän och Västsverige. Genom att lyfta fram kulturen skapas tillhörighet och gemenskap mellan människor. Nyinflyttade får en relation till platsen, unga får ett tidsperspektiv och många får en förklaring till varför ting är som de är idag.  Lokala traditioner, mat och näringar blir belysta och får chans att leva vidare.

Extra arrangemang

Dessa läggs medvetet utanför sommarperioden. Då skapas reseanledning och programmet omfattar både lördag och söndag så övernattningar skapas.  Även föreläsning i hyrd föreningslokal och restaurangbesök ingår.

Back To Top