Skip to content
Kustvandra Lysekil_bohuslän guide

Salta Guiden arbetar med ekoturism, d.vs. upplevelser med natur och kultur i fokus. Målet är att på ett hållbart sätt visa vilken otrolig natur vi har att tillgå och bevara i vårt närområde. Samtidigt förmedlar vi lokala traditioner och platsens sätt att leva.

Ekoturism är …

  • Lustfyllda och ibland annorlunda naturupplevelser
  • Oförglömliga möten med traktens människor
  • Äventyr och adrenalin, eller stillhet och passion, mitt i naturen
  • Ett ödmjukt förhållningssätt till andra kulturer och sätt att tänka
  • Att resa med respekt och hållbarhet, med upptäckarglädje och massor av nyfikenhet

Källa: Naturturismföretagen

Ekoturism är upplevelser som genomförs på ett ansvarsfullt sätt och som ger gästen kunskap och insikter att ta med hem. Om du följer med oss ut får du inblick och kunskap kring natur-, kultur-, miljö- och utvecklingsfrågor.
Företag som arbetar med ekoturism ställer hållbarhetskrav på sig själva, leverantörer, kollegor och gäster. Vi har en målsättning att skapa arbete och försörjning på ett sätt som är positivt för natur- och kulturvärden, samt för lokal ekonomi och lokalsamhället. Ekoturism är ett sätt att nyttja naturen och att samtidigt ha den kvar!

Berättarvandring med Salta Guiden, guide i Lysekil. Här Stångehuvud. Fotocopyright: Salta Guiden

Ekoturism – den grundläggande definitionen

Ekoturism är helt enkelt upplevelser i natur och kultur. Den sker med varsamhet och med minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och de kulturvärden som besökaren kommit för att uppleva. Principen under upplevelserna är: Lämna bara fotspår, ta bara med dig foton och skräp.

Ett företag som arbetar med ekoturism bidrar aktivt till naturskydd och värnar kulturen, har en lokal förankring och gynnar den lokala ekonomin. Det visar respekt för människor som bor på resmålet och skapar värdiga möten med lokalbefolkningen. Grunden är alltid baserad på vad natur och kultur tål, och syftet är ofta att tillgängliggöra upplevelser som kan vara svåra för en besökare att ta del av på egen hand.

Helt enkelt – vill du resa och uppleva på ett modernt och hållbart sätt – leta efter företag som arbetar med ekoturism. Du kan exempelvis inspireras av webbsidan för Nature’s Best, den unika kvalitetsmärkningen för svensk ekoturism: https://naturesbestsweden.com.

Nature's Best kvalitetsmärkning ekoturism

Nature's Best

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best visar vägen till Sveriges finaste naturresor från landets främsta arrangörer av svensk ekoturism.

Salta Guiden är godkänd ekoturismarrangör enligt denna kvalitetsmärkning. Vi har genomgått granskningen och uppfyller dess högt ställda krav på hållbar och miljöanpassad verksamhet, med varsamhet för naturen. Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt och hållbarhet.

Vill du resa och uppleva på ett modernt och hållbart sätt – välj företag som arbetar med ekoturism. Läs gärna mer och inspireras av webbsidan för Nature’s Best.

 

Salta Guidens ekoturismpolicy

Företaget har ett uttalat mål att vara miljövänligt och klimatsmart. Vi vill bevara och dela med oss av natur och kultur långsiktigt hållbart.
Vi erbjuder upplevelser som på ett autentiskt sätt speglar landskapets lokala kultur, traditioner, historia och levnadssätt. Våra aktiviteter har ett lågt avtryck på miljön. Grupperna är ofta små för att undvika onödigt slitage på naturen. Principen är: ”lämna bara fotspår, ta bara foton och skräp med dig hem”.

Företaget vill bidra till ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället gynnas och stärks. Som samarbetsparters väljs företag som har öppet året runt, med lokal förankring och lokalt anställda. De arbetar med hållbarhet och säsongens lokala råvaror valda med omsorg. På så sätt bidrar vi till en levande bygd och kustband (året runt-öppen plats / levande lokalsamhälle).

Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring. Vi vill erbjuda upplevelser som ger besökarna en inblick i livet och kulturen på ett sätt som är äkta och inte förvanskar historia och kultur. Våra upplevelser anpassas så att besökaren kan få förståelse och respekt för natur och kultur. Besökaren ska uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna. Vår verksamhet sker i samverkan och samråd med lokalsamhälle och markägare.

Vid resor till och från oss uppmuntrar vi våra gäster att välja kollektivtrafik. Inget engångsmaterial används.

Våra upplevelser sker med hög säkerhet och risker har analyserats för att minimera olyckor. Vi kan också erbjuda alternativ om oförutsedda händelser stoppar arrangemang. Varje år går vi igenom verksamheten och kundomdömen för att förbättra oss med denna ekoturismpolicy som utgångspunkt.

Företaget samarbetar med Västkuststiftelsen för att visa upp naturreservaten, sprida kunskap och glädje om vår natur. Vi stöttar olika natur- eller kulturskyddsprojekt.

Dyrön vandring guide
Dyrön vandring guide
Skaftö guide orkide vandring
Kornö klingkyrka
Skaftö guide vandring Grundsund
Skaftö guide vandring Grundsund
Stora kornö guide
Skaftö guide vandring Grundsund
Skaftö guide vandring Grundsund_
Skaftö guide vandring Grundsund_
Lysekil scenic walk westsweden
paddling vindön
grundsund
storm bohuslän
skaldjursupplevelse med guide Foto Jonas Ingman
Fotocopyright Salta Guiden
Back To Top